English

Nyheter merket med: "bli en bedre brobygger"

Publisert dato: 09.04.2018

Bli en bedre brobygger!

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til kurs.
Les mer

Side 1 av 1 sider