English

Nyheter merket med: "bodø"

Publisert dato: 04.09.2017

Bodø: Den lekende byen

Trivsel og lek er stikkord i Bodøs brede folkehelsesatsing. Drømmescenariet for folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersens er at polarbyen blir kjent som «den lekende byen».
Les mer

Publisert dato: 03.06.2016

Samarbeid med sus!

15 medlemmer har slått til på tilbudet om å få en fullfinansiert sykkel-rickshaw gjennom vårt samarbeid med «Sammen på sykkel». Nå suser syklene avgårde fra Vestvågøy i nord til Sandnes i sør.
Les mer

Publisert dato: 02.02.2016

Med barna som stedsutviklere

Hvordan ville byer og nabolag sett ut dersom barn og unge fikk bestemme? I Bodø er de noen steg nærmere svaret, etter å ha deltatt i et prosjekt om bylandskapet som sosial arena.
Les mer

Publisert dato: 15.01.2016

Folkehelsekonferansen 2016 til Bodø!

Årets folkehelsekonferanse går av stabelen 17. og 18. oktober i Bodø. Byen feirer sitt 200-årsjubileum i år, og ser sammen med Nordland fylkeskommune fram til å ta imot Norges største konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.
Les mer

Publisert dato: 03.08.2015

Stedsutviklingstilskudd til Bodø, Brønnøy og Hamarøy!

Nordland fylkeskommune har gitt stedsutviklingstilskudd til havnepromenade i Bodø, byscene i Brønnøy og handelsområde på Hamarøy.
Les mer

Publisert dato: 18.05.2015

Bodø og Kristiansand skal inspirere!

STImuli-prosjektet i Bodø og SMS-prosjektet i Kristiansand er blant tiltakene som skal inspirere andre kommuner i Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.
Les mer

Publisert dato: 23.09.2014

Pionér i nord

Engasjerte politikere og nærhet til naturen er blant Bodøs største styrker i folkehelsearbeidet.
Les mer

Publisert dato: 07.07.2014

Bodø er årets trafikksikkerhetskommune!

Bodø får én million kroner av Samferdselsdepartementet for å ha utmerket seg i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet.
Les mer

Publisert dato: 19.06.2014

Kafédialog om frivillighet

Bystyret i Bodø har vedtatt at det skal utvikles en plan for frivillighetspolitikken i byen. Et mangfoldig og engasjert foreningsliv var tilstede på møtet om planen 4. juni.
Les mer

Publisert dato: 14.04.2014

Bodø med langsiktig samfunnsplan

En kommune som satser på helsefremmende og forebyggende strategier er en attraktiv kommune. Det slår Bodø 2030 fast.
Les mer

Publisert dato: 17.12.2013

MIND-senteret i Bodø

I Bodø samler man lokale krefter til felles innsats for trafikksikkerheten i regionen - og nasjonen! Nytt trafikksikkerhetssenter ble i 2013 offisielt åpnet av ordfører i Bodø og fylkesråd for samferdsel i Nordland Fylkeskommune. MIND-senteret har kostet vel 25 mill. kr, og skal være et nasjonalt kompetanse - formidlingssenter innen trafikksikkerhet rettet mot ungdom.
Les mer

Publisert dato: 15.02.2011

FRESKT BODØ

Onsdag 9 februrar ble det avholdt FRESKT BODØ seminar i Bodø rådhus. Freskt Bodø er en nettverkorganisasjon mellom bedrifter, frivillige lag/organisasjoner og offentlige myndigheter som har til hensikt å samarbeide om prosjekter og tiltak for å gjøre Bodø til et freskt sted å bo og leve. Freskt Bodø skal stimulere til en helhetlig utvikling av Bodø som en frisk, velfungerende og helsefremmende kommune, og dessuten bidra med kompetanse og kunnskapsutvikling i dette arbeidet. Freskt Bodø skal gi flere leveår med god helse blant befolkningen i byen og reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper. Kilde: http://www.an.no/nyheter/article5484548.ece
Les mer

Side 1 av 1 sider