English

Nyheter merket med: "dnt"

Publisert dato: 13.02.2014

Statsråder på markeringer av kommunalt og frivillig samarbeid

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og helse- og omsorgminister Bent Høie var til stede på markeringene for kommunalt og frivillig samarbeid i henholdsvis Kristiansand og Sandnes.
Les mer

Publisert dato: 06.02.2014

Sunne Kommuner og DNT markerer kommunalt samarbeid med frivillighet

Sunne Kommuner - WHOs norske nettverk har sammen med Den Norske Turistforening tatt initiativet til en markeringsturne hvor vi viser frem gode samarbeid mellom kommune og frivillighet. Første kommune ut er Kristiansand som sammen med DNT Sør viser hvordan man har gjort dette i Kristiansand!
Les mer

Publisert dato: 16.05.2013

Fin markering av partnerskapsinngåelse med DNT

Et fredfull Sgnsvann dannet en glimrende ramme og alt lå dermed til rette for at partnerskapsinngåelsen skulle gis en fin markering.
Les mer

Side 1 av 1 sider