English

Nyheter merket med: "folkehelse"

Publisert dato: 20.04.2015

Folkehelseuka i Nordland

Lassokasting, bysprint, akedag og ferjestrikking. Denne uka arrangeres folkehelseuka 2015 i Nordland!
Les mer

Publisert dato: 12.03.2015

Folkehelseprofiler for 2015

Hvordan står det til med helsa i din kommune? Nå er folkehelseprofilene for 2015 publisert!
Les mer

Publisert dato: 14.01.2015

Vellykket åpning av Friluftslivets år!

Tirsdag 13. januar var det offisiell åpning av Friluftslivets år. Valg av både lokasjon og programinnhold synliggjør arrangørenes målsetting om å gjøre friluftslivet tilgjengelig for alle.
Les mer

Publisert dato: 27.11.2014

Temagrupper for folkehelse!

Sunne kommuner oppretter nå temagrupper som skal jobbe med sentrale emner på folkehelsefeltet.
Les mer

Publisert dato: 03.11.2014

Se til Healthy Cities!

Arbeidet til Sunne kommuner og Healthy Cities-nettverket løftes fram i fersk kronikk.
Les mer

Publisert dato: 28.10.2014

HUNT - og hva så?

Hvorfor er ikke nordtrøndernes helse bedre enn ellers i landet? Nestleder i Sunne kommuner, Dina von Heimburg, har skrevet kronikk sammen med forskere fra HUNT.
Les mer

Publisert dato: 24.10.2014

WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen

Byutvikling og lederskap var sentrale tema på WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen, som også markerte nettverkets 25-årsjubileum.
Les mer

Publisert dato: 17.10.2014

Innspill til ny folkehelsemelding

Et av hovedpunktene i Sunne kommuners innspill til ny folkehelsemelding er at sosial ulikhet i helse bør løftes fram som hovedtema.
Les mer

Publisert dato: 09.10.2014

Statsbudsjettet og folkehelsa

Onsdag 8. oktober ble statsbudsjettet for 2015 lagt fram. Her er Regjeringens forslag til tiltak for å styrke folkehelsearbeidet.
Les mer

Publisert dato: 02.10.2014

Aktivitet og utstyr til alle

Nystartet forening ønsker piloter som vil bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller blant barn og unge.
Les mer

Publisert dato: 10.09.2014

Oppland på trivselstoppen

Folk i Oppland trives bedre enn landsgjennomsnittet! Det viser den største folkehelse- og leverkårsundersøkelsen i fylket noensinne.
Les mer

Publisert dato: 21.08.2014

Administrativ samling 2014

Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt, skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper!
Les mer

Publisert dato: 13.08.2014

Nytt folkehelsesenter

I Bergen opprettes det i disse dager et nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.
Les mer

Publisert dato: 30.07.2014

Ny nettressurs om folkehelse!

Helsedirektoratet har opprettet en egen nettside som kommuner kan benytte seg av i folkehelsearbeidet.
Les mer

Publisert dato: 11.06.2014

Det viktige folkehelsevesenet

- Helse blir skapt der folk bor, jobber, trives, elsker eller strir med utfordringene i dagliglivet, sier styremedlem Arne Gotteberg til fylkesmagasinet Spor.
Les mer

Publisert dato: 28.05.2014

Modum med lavterskelsuksess

Over 300 mennesker har det siste året fått hjelp av "Rask psykisk helsehjelp"-teamet i Modum.
Les mer

Publisert dato: 26.05.2014

Flere livscafeer i Østfold!

I Østfold har flere kommuner hatt suksess med prosjektet 'Lyst på livet' og såkalte livscafeer for eldre. Nå vil fylkeskommunen og Østfoldhelsa at flere skal følge etter.
Les mer

Publisert dato: 09.04.2014

Ny nasjonal møteplass for folkehelse!

Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet går sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse.
Les mer

Publisert dato: 11.10.2013

WHO Healthy Cities konferansen 2013

Dina von Heimburg og Årstein Skjæveland representerte Sunne Kommuner på den årlige Healthy Cities konferansen som WHO arrangerer. Sted for konferansen var Izmir i Tyrkia. Konferansen overordnede tema; innovasjon gjennom lederskap og delt styring for helse og trivsel.
Les mer

Publisert dato: 11.10.2013

Modum er nytt medlem!

Nylig ble Modums ferske medlemskap i Sunne kommuner markert på vakre Blaafarveværket.
Les mer

Publisert dato: 14.06.2013

Referat fra årets nettverkssamling i Innherred

Årets nettverkssamling gikk av stabelen i Innherred, med Verdal og Levanger som vertskommuner.
Les mer

Publisert dato: 05.06.2013

Styremedlem Arne Gotteberg med viktig opplysningsarbeid om folkehelseloven!

Sunne Kommuners styremedlem og kommuneoverlege i Volda/Ørsta, Arne Gotteberg bidrar i denne artikkelen til viktig opplysningsarbeid for å forstå seg bedre på praksis og rammevilkår for den snart ettårige folkehelseloven. Artikkelen har blitt publisert i Sunnmørsposten og nå altså på Kommunetorget.no.
Les mer

Publisert dato: 14.03.2011

Helhetlig folkehelsesatsing i Oppegård

\"I kommunens handlingsprogram 2010–2013 er fokusområde nr. 1 Folkehelse, miljø og samfunn og et eget utvklingsprogram for folkehelse og miljø er innbakt i handlingsprogrammet. Utviklingsprogrammet synliggjør tiltak som krever tverrfaglig samarbeid og som fremmer nytenkning og utvikling.\" Hentet fra Folkehelsearbeid i Akershus, Folkehelse i kommuneplanen.
Les mer

Publisert dato: 15.02.2011

FRESKT BODØ

Onsdag 9 februrar ble det avholdt FRESKT BODØ seminar i Bodø rådhus. Freskt Bodø er en nettverkorganisasjon mellom bedrifter, frivillige lag/organisasjoner og offentlige myndigheter som har til hensikt å samarbeide om prosjekter og tiltak for å gjøre Bodø til et freskt sted å bo og leve. Freskt Bodø skal stimulere til en helhetlig utvikling av Bodø som en frisk, velfungerende og helsefremmende kommune, og dessuten bidra med kompetanse og kunnskapsutvikling i dette arbeidet. Freskt Bodø skal gi flere leveår med god helse blant befolkningen i byen og reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper. Kilde: http://www.an.no/nyheter/article5484548.ece
Les mer

Side 2 av 2 sider  < 1 2