English

Nyheter merket med: "folkehelse"

Publisert dato: 05.06.2013

Styremedlem Arne Gotteberg med viktig opplysningsarbeid om folkehelseloven!

Sunne Kommuners styremedlem og kommuneoverlege i Volda/Ørsta, Arne Gotteberg bidrar i denne artikkelen til viktig opplysningsarbeid for å forstå seg bedre på praksis og rammevilkår for den snart ettårige folkehelseloven. Artikkelen har blitt publisert i Sunnmørsposten og nå altså på Kommunetorget.no.
Les mer

Publisert dato: 14.03.2011

Helhetlig folkehelsesatsing i Oppegård

\"I kommunens handlingsprogram 2010–2013 er fokusområde nr. 1 Folkehelse, miljø og samfunn og et eget utvklingsprogram for folkehelse og miljø er innbakt i handlingsprogrammet. Utviklingsprogrammet synliggjør tiltak som krever tverrfaglig samarbeid og som fremmer nytenkning og utvikling.\" Hentet fra Folkehelsearbeid i Akershus, Folkehelse i kommuneplanen.
Les mer

Publisert dato: 15.02.2011

FRESKT BODØ

Onsdag 9 februrar ble det avholdt FRESKT BODØ seminar i Bodø rådhus. Freskt Bodø er en nettverkorganisasjon mellom bedrifter, frivillige lag/organisasjoner og offentlige myndigheter som har til hensikt å samarbeide om prosjekter og tiltak for å gjøre Bodø til et freskt sted å bo og leve. Freskt Bodø skal stimulere til en helhetlig utvikling av Bodø som en frisk, velfungerende og helsefremmende kommune, og dessuten bidra med kompetanse og kunnskapsutvikling i dette arbeidet. Freskt Bodø skal gi flere leveår med god helse blant befolkningen i byen og reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper. Kilde: http://www.an.no/nyheter/article5484548.ece
Les mer

Side 3 av 3 sider  < 1 2 3