English

Nyheter merket med: "folkehelseforeningen"

Publisert dato: 21.10.2015

Sammen om folkehelsa!

Det er lett å tenke at folkehelsearbeid først og fremst angår dem som har helse som fag- eller politikkområde. Dette er en oppfatning vi vil justere og utfordre, sier leder i nettverket, Ildri Eidem Løvaas. Publikasjonen ‘Sammen om folkehelsa’ var innstikk i Dagens Næringsliv 20. oktober.
Les mer

Publisert dato: 11.02.2013

Folkehelsekonferansen 2013

3. og 4. oktober 2013, arrangeres Folkehelsekonferansen 2013. Temaet for konferansen er Sosiale ulikheter blant barn og unge – inkludering og deltakelse.
Les mer

Publisert dato: 06.11.2012

Folkehelse på tvers

Endelig! Folkehelseforeningen, Helsedirektoratet og Sunne Kommuner gir deg rapporten «folkehelse på tvers». Et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører på folkehelse.
Les mer

Side 1 av 1 sider