English

Nyheter merket med: "folkehelsekonferansen"

Publisert dato: 24.08.2017

Velkommen til Folkehelsekonferansen 2017!

Et miljøvennlig lokalsamfunn er et helsefremmende lokalsamfunn. Folkehelsekonferansen går av stabelen 23. og 24. oktober, og tar for seg lederskap og samskaping for helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn.
Les mer

Publisert dato: 15.01.2016

Folkehelsekonferansen 2016 til Bodø!

Årets folkehelsekonferanse går av stabelen 17. og 18. oktober i Bodø. Byen feirer sitt 200-årsjubileum i år, og ser sammen med Nordland fylkeskommune fram til å ta imot Norges største konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.
Les mer

Publisert dato: 17.09.2015

Egen politikksesjon på Folkehelsekonferansen!

Under Folkehelsekonferansen 26. og 27. oktober arrangeres det en egen poltikksesjon. Dit kommer blant andre riksrevisor Per Kristian Foss!
Les mer

Publisert dato: 02.06.2015

Velkommen til Folkehelsekonferansen 2015!

Hvordan kan kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og andre legge til rette for det nære friluftslivet? Årets folkehelsekonferanse går av stabelen 26. og 27. oktober i Oslo, og byr på et spennende fagprogram og morsomme aktiviteter i hovedstadens nære friluftsliv!
Les mer

Publisert dato: 03.12.2014

Folkehelsekonferansen 2015


Les mer

Publisert dato: 23.10.2014

Konferansesuksess!

Aldri har Folkehelsekonferansen hatt så mange deltakere som i år.
Les mer

Publisert dato: 10.10.2014

Folkehelsekonferansen 2014

Hva er egentlig et helsefremmende lokalsamfunn? Det er det overordnede spørsmålet når den nasjonale folkehelsekonferansen går av stabelen i Oslo neste uke.
Les mer

Publisert dato: 19.09.2014

2015 - Friluftslivets år

Friluftslivets år skal ha særlig fokus på å få oss til å ta i bruk nærmiljøet og naturen der vi bor.
Les mer

Publisert dato: 11.03.2014

Abstract-konkurranse til Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 går av stabelen 14.-15. oktober i Oslo. De to beste abstracts til konferansen premieres med 10 000 kroner!
Les mer

Publisert dato: 11.02.2013

Folkehelsekonferansen 2013

3. og 4. oktober 2013, arrangeres Folkehelsekonferansen 2013. Temaet for konferansen er Sosiale ulikheter blant barn og unge – inkludering og deltakelse.
Les mer

Side 1 av 1 sider