English

Nyheter merket med: "healthliteracy"

Publisert dato: 11.10.2013

WHO Healthy Cities konferansen 2013

Dina von Heimburg og Årstein Skjæveland representerte Sunne Kommuner på den årlige Healthy Cities konferansen som WHO arrangerer. Sted for konferansen var Izmir i Tyrkia. Konferansen overordnede tema; innovasjon gjennom lederskap og delt styring for helse og trivsel.
Les mer

Side 1 av 1 sider