English

Nyheter merket med: "healthpromotion"

Publisert dato: 20.12.2013

Aktivitet for moro skyld i Modum

Frisklivssentralen i Modum har aktiviteter som gjør at ungdommer leker seg opp av sofaen. "Aktivitet for moro skyld" gir resultater! Positive tiltak og erfaringer med tilbud til unge i Modum førte til innslag på NRK Dagsrevyen.
Les mer

Publisert dato: 11.10.2013

WHO Healthy Cities konferansen 2013

Dina von Heimburg og Årstein Skjæveland representerte Sunne Kommuner på den årlige Healthy Cities konferansen som WHO arrangerer. Sted for konferansen var Izmir i Tyrkia. Konferansen overordnede tema; innovasjon gjennom lederskap og delt styring for helse og trivsel.
Les mer

Publisert dato: 15.02.2011

FRESKT BODØ

Onsdag 9 februrar ble det avholdt FRESKT BODØ seminar i Bodø rådhus. Freskt Bodø er en nettverkorganisasjon mellom bedrifter, frivillige lag/organisasjoner og offentlige myndigheter som har til hensikt å samarbeide om prosjekter og tiltak for å gjøre Bodø til et freskt sted å bo og leve. Freskt Bodø skal stimulere til en helhetlig utvikling av Bodø som en frisk, velfungerende og helsefremmende kommune, og dessuten bidra med kompetanse og kunnskapsutvikling i dette arbeidet. Freskt Bodø skal gi flere leveår med god helse blant befolkningen i byen og reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper. Kilde: http://www.an.no/nyheter/article5484548.ece
Les mer

Side 1 av 1 sider