English

Nyheter merket med: "healthy cities"

Publisert dato: 06.11.2018

Ny epoke for folkehelsearbeidet

WHO Healthy Cities peker ut seks nye innsatsområder som skal utgjøre rammeverket for nettverkets arbeid de neste fem årene. Visjonen gir en tydelig kobling mellom folkehelse og bærekraftig utvikling.
Les mer

Publisert dato: 15.10.2018

Modum inspirerer kommuner fra hele Europa

Modum kommune har lykkes med å øke deltakelsen i fritidsaktiviteter. I høst var de på plass under WHOs Healthy Cities-konferanse for å dele suksessoppskriften.
Les mer

Publisert dato: 08.11.2017

Sunne kommuner deltar i spennende internasjonalt prosjekt

Sammen med flere nordiske og baltiske land skal Norge delta i et Interreg-prosjekt om forankring av folkehelse i lokal samfunnsutvikling.
Les mer

Publisert dato: 20.03.2017

Skandinavisk samarbeid om nytt og nyttig kurs

Sunne kommuner samarbeider med våre søsternettverk i Danmark og Sverige om et kurs for alle som jobber med folkehelse i kommunene!
Les mer

Publisert dato: 07.04.2016

Sosial bærekraft i Brussel

Innsats for å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn kan gi store samfunnsmessige gevinster. 17. og 18. mars var aktører fra flere land samlet i Brussel for å diskutere dette temaet. Sunne kommuner var representert ved Stine Busborg Sagen fra Kristiansand.
Les mer

Publisert dato: 06.11.2015

The Norwegian WHO Healthy Cities Network

Sunne kommuner is the Norwegian WHO Healthy Cities Network. The network consists of local and regional authorities that are strongly committed to prioritizing health and well-being in their community planning and development.
Les mer

Publisert dato: 29.06.2015

WHOs Healthy Cities-konferanse i Kuopio

Glade byer, trivselsfremmende lokalsamfunn og Health in All Policies var sentrale temaer da WHOs Healthy Cities-konferanse gikk av stabelen i Kuopio, Finland, 24.-26. juni.
Les mer

Publisert dato: 17.04.2015

Fra tankespire til viktig nettverk

Vi har begynt å blogge hos Samfunnsinnovatørene! Den første posten handler om hvordan Sunne kommuner ble til, og viktigheten av å betrakte helse som et samfunnsansvar.
Les mer

Publisert dato: 12.12.2014

Sunnhet i St. Petersburg

Sturla Ditlefsen representerte nylig Sunne kommuner på et seminar om helsefremming i St. Petersburg.
Les mer

Publisert dato: 03.11.2014

Se til Healthy Cities!

Arbeidet til Sunne kommuner og Healthy Cities-nettverket løftes fram i fersk kronikk.
Les mer

Publisert dato: 24.10.2014

WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen

Byutvikling og lederskap var sentrale tema på WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen, som også markerte nettverkets 25-årsjubileum.
Les mer

Publisert dato: 10.09.2014

Nordisk erklæring for folkehelse

Retten til helse er grunnleggende, slår den ferske Trondheimserklæringen fast. Den ble vedtatt på den nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim 26.-29. august.
Les mer

Publisert dato: 21.08.2014

Administrativ samling 2014

Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt, skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper!
Les mer

Publisert dato: 10.04.2014

Koordinatorsamling i København

Health 2020 og overgangen til fase 6 var sentrale tema på årets koordinatorsamling i det europeiske Healthy Cities-nettverket. Møtet gikk av stabelen 2.-4. april i København.
Les mer

Publisert dato: 12.03.2014

Sunne kommuner med i internasjonalt prosjekt

Sunne Kommuner har deltatt i et forprosjekt sammen med andre nordiske og baltiske land. Prosjektet heter "Healthification" og har resultert i en statusrapport om farankring av folkehelse på tvers av sektorer i de ulike landene.
Les mer

Publisert dato: 17.01.2014

Danske SundBy-nettverket med prosjekt om medborgerskap

Vårt danske søsternettverk Sund By iverksetter nå et spennende prosjekt. Prosjektet tar for seg medborgerskap, samskapelse og samutvikling som nøkkelbegreper og fundament for folkehelsearbeid.
Les mer

Publisert dato: 15.01.2014

Kickoff for Marmot-prosjektet!

Snart er det klart for første samling i vårt samarbeid med University College of London (UCL) og The Marmot Review Team om utjevning av sosiale helseforskjeller.
Les mer

Publisert dato: 28.08.2013

WHO Healthy Cities


Les mer

Side 1 av 1 sider