English

Nyheter merket med: "helsedirektoratet"

Publisert dato: 24.09.2018

Stor interesse for brobyggerkurs

Kurset «Bli en bedre brobygger» gir et nytt perspektiv til folkehelsearbeidet. Etter utelukkende positive tilbakemeldinger er flere kurs nå på trappene.
Les mer

Publisert dato: 09.04.2018

Bli en bedre brobygger!

Hvordan være en god agendasetter, og bygge bro mellom sektorer for å fremme helse og livskvalitet i kommunen? Sunne kommuner, Helsedirektoratet og KS inviterer til kurs.
Les mer

Publisert dato: 23.02.2016

Velkommen til nettverkskonferanse i Sandnes

Inkludering og integrering er sentrale tema på årets nettverkskonferanse. Den går av stabelen 28. april, og er en del av Sunne kommuners nettverkssamling 27.-29. april i Sandnes.
Les mer

Publisert dato: 14.10.2015

Sjekkliste for gode nærmiljø

Helsedirektoratet har nå laget en inspirasjonsplakat med sjekkliste for kommuner som vil skape gode nærmiljøer.
Les mer

Publisert dato: 17.09.2015

Egen politikksesjon på Folkehelsekonferansen!

Under Folkehelsekonferansen 26. og 27. oktober arrangeres det en egen poltikksesjon. Dit kommer blant andre riksrevisor Per Kristian Foss!
Les mer

Publisert dato: 20.08.2015

Blir 2015 et folkehelsevalg?

2015 er det første kommunestyre- og fylkestingsvalget siden folkehelseloven trådte i kraft. Kan vi håpe på en valgkamp med folkehelsa i fokus?
Les mer

Publisert dato: 26.05.2015

Ny folkehelsesjef i Helsedirektoratet

Linda Granlund er ansatt som ny divisjonsdirektør for divisjon folkehelse i Helsedirektoratet.
Les mer

Publisert dato: 12.05.2015

Vellykket nettverkssamling på Lillehammer!

Internasjonal deltakelse, faglig påfyll og kickstart for nettverkets nye temagrupper. 29. og 30. april ble to inspirerende, sosiale og ikke minst kreative nettverksdager!
Les mer

Publisert dato: 03.02.2015

Tilskudd til psykologer

Kommuner kan søke om rekrutteringstilskudd til psykologer innen 1. mars 2015.
Les mer

Publisert dato: 02.10.2014

Aktivitet og utstyr til alle

Nystartet forening ønsker piloter som vil bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller blant barn og unge.
Les mer

Publisert dato: 01.10.2014

Spydspisser i friskliv

Frisklivssentralene i Modum og Verdal skal være utviklingssentraler!
Les mer

Publisert dato: 30.07.2014

Ny nettressurs om folkehelse!

Helsedirektoratet har opprettet en egen nettside som kommuner kan benytte seg av i folkehelsearbeidet.
Les mer

Publisert dato: 11.02.2014

Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim

Den nordiske folkehelsekonferansen arrangeres i Trondheim 26.-29. august 2014. Tema: Samfunnsutvikling for helse og trivsel i Norden.
Les mer

Publisert dato: 21.10.2013

Helsedirektoratet med ny veileder til folkehelseloven

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til bestemmelser i folkehelseloven og til forskrift om oversikt over folkehelsen. Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis. Bestemmelsene gjelder for kommuner og fylkeskommuner.
Les mer

Publisert dato: 06.11.2012

Folkehelse på tvers

Endelig! Folkehelseforeningen, Helsedirektoratet og Sunne Kommuner gir deg rapporten «folkehelse på tvers». Et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører på folkehelse.
Les mer

Publisert dato: 15.02.2011

Siste rapport fra Helsedirektoratet

10 februar 2011 ble \"Nøkkeltallrapport for helsesektoren\" presentert av assisterende direktør Bjørn Guldvog. Rapporten tar for seg \"helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen, rammevilkår for tjenestene og aktivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Den gir et grunnlag for sammenligning over tid, mellom geografiske områder, forvaltningsnivåer og/eller ulike grupper av befolkningen. Hvert kapittel gir en kort analyse av status og utviklingstrekk\". Kilde: helsedirektoratet.no.
Les mer

Side 1 av 1 sider