English

Nyheter merket med: "kommunepsykolog"

Publisert dato: 26.01.2016

Psykologer viktig i folkehelsearbeidet

Hvordan kan psykologers kompetanse benyttes i praktisk folkehelsearbeid i kommunene? En ny rapport viser hvordan.
Les mer

Publisert dato: 03.02.2015

Tilskudd til psykologer

Kommuner kan søke om rekrutteringstilskudd til psykologer innen 1. mars 2015.
Les mer

Publisert dato: 22.09.2014

Tilskudd til psykolog

Ønsker din kommune å rekruttere psykolog som del av kommunens lavterskeltilbud? Søk om tilskudd innen 1. november!
Les mer

Side 1 av 1 sider