English

Nyheter merket med: "medborgerskap"

Publisert dato: 10.02.2015

Ung medvirkning i Melhus

I Melhus får også framtidens voksne fortelle hva de synes om kommunereformen. Det vekker oppsikt.
Les mer

Publisert dato: 21.08.2014

Administrativ samling 2014

Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt, skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper!
Les mer

Publisert dato: 13.06.2014

Vellykket dialog i Våler!

Festsalen i herredshuset var stappfull av både folk og gode innspill da kommunen inviterte til dialogmøte om veivalg i Våler.
Les mer

Publisert dato: 17.01.2014

Danske SundBy-nettverket med prosjekt om medborgerskap

Vårt danske søsternettverk Sund By iverksetter nå et spennende prosjekt. Prosjektet tar for seg medborgerskap, samskapelse og samutvikling som nøkkelbegreper og fundament for folkehelsearbeid.
Les mer

Side 1 av 1 sider