English

Nyheter merket med: "modum"

Publisert dato: 19.09.2017

Modum går foran for bedre psykisk helse

I Modum har innbyggerne tilbud om gratis psykisk helsehjelp uten ventetid eller henvisning fra fastlegen. Resultatet er færre syke, og innbyggere med bedre livskvalitet.
Les mer

Publisert dato: 10.08.2015

Tar folkehelse på alvor

Modum trekkes fram av doktorgradsstipendiat som eksempel på godt og helhetlig folkehelsearbeid. Nøkkelen? Evne til samarbeid, og at spørsmålene om folkehelse er plassert der beslutningene skjer!
Les mer

Publisert dato: 01.10.2014

Spydspisser i friskliv

Frisklivssentralene i Modum og Verdal skal være utviklingssentraler!
Les mer

Publisert dato: 28.05.2014

Modum med lavterskelsuksess

Over 300 mennesker har det siste året fått hjelp av "Rask psykisk helsehjelp"-teamet i Modum.
Les mer

Publisert dato: 20.12.2013

Aktivitet for moro skyld i Modum

Frisklivssentralen i Modum har aktiviteter som gjør at ungdommer leker seg opp av sofaen. "Aktivitet for moro skyld" gir resultater! Positive tiltak og erfaringer med tilbud til unge i Modum førte til innslag på NRK Dagsrevyen.
Les mer

Publisert dato: 11.10.2013

Modum er nytt medlem!

Nylig ble Modums ferske medlemskap i Sunne kommuner markert på vakre Blaafarveværket.
Les mer

Side 1 av 1 sider