English

Nyheter merket med: "nærmiljø"

Publisert dato: 19.06.2018

Mindre foreldrekjøring - bedre folkehelse

Kristiansand kommune inviterer nå byens ungdomsskole-elever med på en kampanje mot foreldrekjøring. Målet er lavere klimagassutslipp og bedre folkehelse.
Les mer

Publisert dato: 04.09.2017

Bodø: Den lekende byen

Trivsel og lek er stikkord i Bodøs brede folkehelsesatsing. Drømmescenariet for folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersens er at polarbyen blir kjent som «den lekende byen».
Les mer

Publisert dato: 02.11.2015

Folk ut i friluft: 10 tips til kommuner

Nærnaturen er viktig for helsa vår. Friluftsrådenes Landsforbund kommer her med 10 råd til kommuner som vil tilrettelegge for opplevelser i nærnaturen.
Les mer

Publisert dato: 14.10.2015

Sjekkliste for gode nærmiljø

Helsedirektoratet har nå laget en inspirasjonsplakat med sjekkliste for kommuner som vil skape gode nærmiljøer.
Les mer

Publisert dato: 19.09.2014

2015 - Friluftslivets år

Friluftslivets år skal ha særlig fokus på å få oss til å ta i bruk nærmiljøet og naturen der vi bor.
Les mer

Side 1 av 1 sider