English

Nyheter merket med: "norden"

Publisert dato: 10.09.2014

Nordisk erklæring for folkehelse

Retten til helse er grunnleggende, slår den ferske Trondheimserklæringen fast. Den ble vedtatt på den nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim 26.-29. august.
Les mer

Publisert dato: 12.03.2014

Sunne kommuner med i internasjonalt prosjekt

Sunne Kommuner har deltatt i et forprosjekt sammen med andre nordiske og baltiske land. Prosjektet heter "Healthification" og har resultert i en statusrapport om farankring av folkehelse på tvers av sektorer i de ulike landene.
Les mer

Publisert dato: 11.02.2014

Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim

Den nordiske folkehelsekonferansen arrangeres i Trondheim 26.-29. august 2014. Tema: Samfunnsutvikling for helse og trivsel i Norden.
Les mer

Side 1 av 1 sider