English

Nyheter merket med: "oppegård"

Publisert dato: 04.11.2015

Satser på vintersykling

I Asker og Oppegård vil de rekruttere enda flere vintersyklister. Derfor tilbyr de gratis vintersykkelpakke til 100 innbyggere som fortsetter å sykle også i vintermånedene.
Les mer

Publisert dato: 21.10.2015

Sammen om folkehelsa!

Det er lett å tenke at folkehelsearbeid først og fremst angår dem som har helse som fag- eller politikkområde. Dette er en oppfatning vi vil justere og utfordre, sier leder i nettverket, Ildri Eidem Løvaas. Publikasjonen ‘Sammen om folkehelsa’ var innstikk i Dagens Næringsliv 20. oktober.
Les mer

Publisert dato: 07.11.2014

Generasjonsparken – et sted å sykle til!

Politikerne i Oppegård har vedtatt å etablere en aktivitetspark for alle i Kolbotn sentrum. Det hele startet med at Kreftforeningen utlyste midler til lokale aktivitetsparker.
Les mer

Publisert dato: 25.08.2014

Fra betongørken til frodig hage!

20. august ble torget på Kolbotn forvandlet fra grå betong til grønn byhage. Stuntet markerer starten på en ny sentrumsplan for Kolbotn i Oppegård kommune.
Les mer

Publisert dato: 09.07.2014

Generasjonspark i Oppegård

Oppegård får støtte av Kreftforeningen til etablering av utendørs aktivitetspark for flere generasjoner.
Les mer

Publisert dato: 16.06.2014

Nettverkssamling 2014

Den 12. og 13. mai var Sunne kommuners medlemmer samlet til konferanse, arbeidsprosess og generalforsamling i Oppegård.
Les mer

Publisert dato: 05.03.2014

Nettverkskonferanse om samfunnsplanlegging i Oppegård

Nettverkskonferansen 2014 avholdes på Mastemyr hotell i Oppegård 12.-13. mai. Hovedtema for konferansen er samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv.
Les mer

Publisert dato: 24.01.2014

Oppegård kommune lager gåstrategi

I år starter Oppegård kommune arbeidet med å lage en lokal gåstrategi. Strategien vil være et viktig utgangspunkt for fremtidige planer, og bidra til at Oppegård fortsetter å være et attraktivt sted å bo når befolkningen øker.
Les mer

Publisert dato: 14.03.2011

Helhetlig folkehelsesatsing i Oppegård

\"I kommunens handlingsprogram 2010–2013 er fokusområde nr. 1 Folkehelse, miljø og samfunn og et eget utvklingsprogram for folkehelse og miljø er innbakt i handlingsprogrammet. Utviklingsprogrammet synliggjør tiltak som krever tverrfaglig samarbeid og som fremmer nytenkning og utvikling.\" Hentet fra Folkehelsearbeid i Akershus, Folkehelse i kommuneplanen.
Les mer

Side 1 av 1 sider