English

Nyheter merket med: "reell medvirkning"

Publisert dato: 06.11.2017

Økt medvirkning i folkehelsearbeidet?

Reell Medvirkning jobber for økt ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn. Nå ønsker de 4-6 pilotkommuner som vil styrke og videreutvikle sitt medvirkningsarbeid.
Les mer

Side 1 av 1 sider