English

Nyheter merket med: "robuste lokalsamfunn"

Publisert dato: 21.08.2014

Administrativ samling 2014

Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt, skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper!
Les mer

Publisert dato: 17.01.2014

Danske SundBy-nettverket med prosjekt om medborgerskap

Vårt danske søsternettverk Sund By iverksetter nå et spennende prosjekt. Prosjektet tar for seg medborgerskap, samskapelse og samutvikling som nøkkelbegreper og fundament for folkehelsearbeid.
Les mer

Side 1 av 1 sider