English

Nyheter merket med: "sosialulikhet"

Publisert dato: 27.02.2015

Utstyrssentral i Levanger!

En ny utstyrssentral demonstrerer hva man kan få til med en god idé, aktivt nettverkssamarbeid og lokale aktører som drar i samme retning. Målet å få barn og unge til å snakke om hvilke aktiviteter de har prøvd i det siste, og ikke hvilket utstyr de eier.
Les mer

Publisert dato: 21.03.2014

Nasjonal kunnskapsoversikt om sosial ulikhet i helse

Høgskolen i Oslo og Akershus har fått i oppgave å utforme en norsk kunnskapsoversikt om sosial ulikhet og helse.
Les mer

Publisert dato: 15.01.2014

Kickoff for Marmot-prosjektet!

Snart er det klart for første samling i vårt samarbeid med University College of London (UCL) og The Marmot Review Team om utjevning av sosiale helseforskjeller.
Les mer

Publisert dato: 04.06.2012

Konferanse i Spydeberg om sosial ulikhet i helse

15. mai arrangerte Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune, Spydeberg kommune og Sunne kommuner konferanse om sosial ulikhet i helse.
Les mer

Side 1 av 1 sider