English

Nyheter merket med: "stortingshøring"

Publisert dato: 08.05.2019

God folkehelse er et samfunnsansvar

Det er på tide å se folkehelse i et større samfunnsperspektiv. Det var vårt hovedbudskap til Stortingets helse- og omsorgskomité da de avholdt høring om den nye folkehelsemeldingen 9. mai.
Les mer

Publisert dato: 11.05.2015

Høring om den nye folkehelsemeldingen

Torsdag 30. april var det høring om den nye folkehelsemeldingen på Stortinget. Vårt hovedinnspill er å involvere folkehelseperspektivet i all samfunnsplanlegging, samt legge til rette for økt samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommuner.
Les mer

Side 1 av 1 sider