English

Nyheter merket med: "sunnekommuner"

Publisert dato: 17.03.2014

Ny medarbeider i sekretariatet!

Oppmerksomheten rundt og henvendelser knyttet til nettverkets folkehelsearbeid er økende. Derfor er det gledelig å kunne introdusere Ingrid O. Volden som ny rådgiver i sekretariatet!
Les mer

Publisert dato: 12.03.2014

Sunne kommuner med i internasjonalt prosjekt

Sunne Kommuner har deltatt i et forprosjekt sammen med andre nordiske og baltiske land. Prosjektet heter "Healthification" og har resultert i en statusrapport om farankring av folkehelse på tvers av sektorer i de ulike landene.
Les mer

Publisert dato: 05.03.2014

Nettverkskonferanse om samfunnsplanlegging i Oppegård

Nettverkskonferansen 2014 avholdes på Mastemyr hotell i Oppegård 12.-13. mai. Hovedtema for konferansen er samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv.
Les mer

Publisert dato: 20.02.2014

Oppland fylkeskommune er nytt medlem!

Oppland er nytt medlem i nettverket! Dette ble markert i fylkestinget 19. februar, med nestleder Dina von Heimburg og daglig leder Årstein Skjæveland til stede.
Les mer

Publisert dato: 06.02.2014

Sunne Kommuner og DNT markerer kommunalt samarbeid med frivillighet

Sunne Kommuner - WHOs norske nettverk har sammen med Den Norske Turistforening tatt initiativet til en markeringsturne hvor vi viser frem gode samarbeid mellom kommune og frivillighet. Første kommune ut er Kristiansand som sammen med DNT Sør viser hvordan man har gjort dette i Kristiansand!
Les mer

Publisert dato: 22.04.2013

Velkommen til konferanse om Helse 2020 og den nye folkehelsemeldinga!

Tematikk og program for Sunne kommuners nettverkskonferanse i Levanger 30. mai.
Les mer

Publisert dato: 06.11.2012

Folkehelse på tvers

Endelig! Folkehelseforeningen, Helsedirektoratet og Sunne Kommuner gir deg rapporten «folkehelse på tvers». Et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører på folkehelse.
Les mer

Side 2 av 2 sider  < 1 2