English

Nyheter merket med: "trondheimserklæringen"

Publisert dato: 20.08.2015

Blir 2015 et folkehelsevalg?

2015 er det første kommunestyre- og fylkestingsvalget siden folkehelseloven trådte i kraft. Kan vi håpe på en valgkamp med folkehelsa i fokus?
Les mer

Publisert dato: 10.09.2014

Nordisk erklæring for folkehelse

Retten til helse er grunnleggende, slår den ferske Trondheimserklæringen fast. Den ble vedtatt på den nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim 26.-29. august.
Les mer

Side 1 av 1 sider