English

Nyheter merket med: "who"

Publisert dato: 06.11.2018

Ny epoke for folkehelsearbeidet

WHO Healthy Cities peker ut seks nye innsatsområder som skal utgjøre rammeverket for nettverkets arbeid de neste fem årene. Visjonen gir en tydelig kobling mellom folkehelse og bærekraftig utvikling.
Les mer

Publisert dato: 15.10.2018

Modum inspirerer kommuner fra hele Europa

Modum kommune har lykkes med å øke deltakelsen i fritidsaktiviteter. I høst var de på plass under WHOs Healthy Cities-konferanse for å dele suksessoppskriften.
Les mer

Publisert dato: 24.03.2017

Scandinavian partnership to support public health change agents

The Norwegian WHO Healthy Cities network has joined forces with the similar networks in Denmark and Sweden to contribute to the development of a new course.
Les mer

Publisert dato: 06.11.2015

The Norwegian WHO Healthy Cities Network

Sunne kommuner is the Norwegian WHO Healthy Cities Network. The network consists of local and regional authorities that are strongly committed to prioritizing health and well-being in their community planning and development.
Les mer

Publisert dato: 29.06.2015

WHOs Healthy Cities-konferanse i Kuopio

Glade byer, trivselsfremmende lokalsamfunn og Health in All Policies var sentrale temaer da WHOs Healthy Cities-konferanse gikk av stabelen i Kuopio, Finland, 24.-26. juni.
Les mer

Publisert dato: 03.11.2014

Se til Healthy Cities!

Arbeidet til Sunne kommuner og Healthy Cities-nettverket løftes fram i fersk kronikk.
Les mer

Publisert dato: 24.10.2014

WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen

Byutvikling og lederskap var sentrale tema på WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen, som også markerte nettverkets 25-årsjubileum.
Les mer

Publisert dato: 21.08.2014

Administrativ samling 2014

Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt, skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper!
Les mer

Publisert dato: 10.04.2014

Koordinatorsamling i København

Health 2020 og overgangen til fase 6 var sentrale tema på årets koordinatorsamling i det europeiske Healthy Cities-nettverket. Møtet gikk av stabelen 2.-4. april i København.
Les mer

Publisert dato: 04.12.2013

WHO-rapport om forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer i Europa

Ikke-smittsomme sykdommer fortsetter å være ledende årsak til sykelighet og dødelighet i den europeiske regionen. Medlemsstater har gjort betydelig fremgang i gjennomføringen av forebyggende og kontrollaktiviteter i tråd med de mandater fastsatt av Helse 2020 og "Handlingsplan for implementering av European Strategy for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer 2012-2016".
Les mer

Publisert dato: 11.10.2013

WHO Healthy Cities konferansen 2013

Dina von Heimburg og Årstein Skjæveland representerte Sunne Kommuner på den årlige Healthy Cities konferansen som WHO arrangerer. Sted for konferansen var Izmir i Tyrkia. Konferansen overordnede tema; innovasjon gjennom lederskap og delt styring for helse og trivsel.
Les mer

Publisert dato: 28.08.2013

Historien

Sunne kommuner, som er det norske Healthy Cities-nettverket, er et resultat av tidlig kommunalt samarbeid og WHOs pionérinnsats på folkehelsefeltet.
Les mer

Publisert dato: 28.08.2013

WHO Healthy Cities


Les mer

Side 1 av 1 sider