English

Helsevennlig stedsutvikling

Omgivelsene våre påvirker oss. Hvordan vi bor, lever og transporterer oss fra A til B har stor betydning for helse og trivsel. Temagruppen er en arena for å dele og utvikle kunnskap om hvordan vi kan skape helsevennlige byer og bygder.

Ressurser

📥Virksomhetsramme for temagrupper

📥Brosjyre om temagruppene

📥deltakere_helsevennlig_stedsutv_oppdatert_05.11.2015

📥Referat_helsevennlig_stedsutvikling_28.10.2015

📥rsplan_temagruppe_helsevennlig_stedsutvikling

📥rsplan_temagruppe_helsevennlig_stedsutvikling_2017

Login for temagruppemedlemmer i Sunne kommuner

Glemt passord? - Ta kontakt med kontaktperson