English

Kunnskapsgrunnlaget - Fra oversikt til handling

Oversikt over befolkningens helse er sentralt i kommunene og fylkeskommunenes forvaltning av sitt folkehelseansvar. Temagruppen har som mål og utvikle ideer, tiltak og strategier som kan bidra til å omsette kunnskap til handling.

Ressurser

📥Virksomhetsramme for temagrupper

📥Brosjyre om temagruppene

Login for temagruppemedlemmer i Sunne kommuner

Glemt passord? - Ta kontakt med kontaktperson