Du er her: HjemNyheterStor interesse for brobyggerkurs

– Responsen har vært overveldende, sier daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Little.

Hun har ledet to vellykkede brobyggerkurs i Trondheim og Oslo, og gleder seg over den store interessen og de positive tilbakemeldingene kursene har fått.

– Deltakerne har vært utrolig engasjerte, og det er godt å se at så mange ønsker å bli bedre til å bygge bro mellom ulike fagmiljøer. Dette lover godt for det fremtidige folkehelsearbeidet.

Helse og livskvalitet på agendaen

Bli en bedre brobygger er et todagerskurs utviklet av Sunne kommunerHelsedirektoratet og KS med inspirasjon fra et liknende kurs i Verdens Helseorganisasjon (WHO). Formålet er at deltakerne skal bli bedre til å sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen, samt utvikle og styrke ulike kompetanser for å lykkes med samarbeid både innad i kommunen og i lokalsamfunnet for øvrig.

Kurset har særlig fokus på sosiale helseforskjeller og introduserer partnerskap, samskaping og interessentanalyse som nyttige verktøy for en helsevennlig samfunnsutvikling.

– Vi arrangerer dette kurset fordi vi ser at sosiale helseforskjeller er et veldig komplekst felt. Tanken er at kommuner både skal lære nye metoder og verktøy, samt dele erfaringer med både hverandre og oss, sier Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Les mer om brobyggerkurset her.

Alle jobber med folkehelse!

På kurset i Oslo deltok Elisabeth Wallace Haaland fra Rogaland fylkeskommune. Hun har til daglig ansvar for partnerskap innenfor folkehelse i regionen, noe som betyr at hun tilrettelegger samarbeid mellom over 40 aktører. Å være en dyktig brobygger er viktig i denne rollen, og Haaland synes kurset bringer noe nytt og relevant til hennes arbeid.

– I Rogaland har vi vedtatt at folkehelseperspektivet skal inn i samtlige av fylkeskommunens politiske områder. Skal sektorer som kultur og næring forstå at de er viktige folkehelseaktører må de få en opplæring. Derfor ble jeg interessert i brobyggerkurset, og vil se på muligheten for å gjøre noe lignende i Rogaland.

Jeg kan ikke få til et bra folkehelsearbeid alene, det må vi være flere til!

På kurset får hun konkrete verktøy hun kan ta i bruk i arbeidet med å mobilisere til tverrsektoriell handling. Å kunne sette seg inn i andre aktørers arbeid er en viktig del av dette.

– Det betyr at jeg må kjenne andres agendaer og motsatt. Det er først når vi snakker samme språk at vi kan få til synergier, sier Haaland.

Behov for erfaringsutveksling og møteplasser

Brobyggerkurset bringer sammen mennesker som jobber med folkehelse fra hele landet. For mange av deltakerne er en slik møteplass etterlengtet i hverdagen.

– Folkehelsearbeidet kan være en ensom jobb, hvor vi mangler et faglig miljø som brobyggere. Da er det godt å kunne møtes her, ha erfaringsutveksling og styrke hverandre, forteller Heidi Thommessen, deltaker fra Asker kommune.

Rundt 100 deltakere fra over 60 kommuner og 3 fylkeskommuner har deltatt på kursene.

Nye kurs er planlagt i 2019.