English

Østfold tar grep for å fremme trivsel og mestring blant videregående-elever.

Vellykket nettverkssamling i Kristiansand

Publisert dato: 22.05.2017, Sist oppdatert: 23.05.2017

8. og 9. mai var både folkevalgte og fagfolk samlet til nettverkssamling i Kristiansand. Et sentralt tema på årets samling var barn og unges psykiske helse.

Hvordan står det egentlig til med Generasjon Alvor? Hva påvirker unges psykiske helse? Og hvordan kan kommuner, fylkeskommuner og andre aktører i lokalsamfunnet jobbe for å skape trivsel, innenforskap og mestring i den urolige ungdomstida?

Dette var sentrale spørsmål på Sunne kommuners nettverkssamling som gikk av stabelen 8. og 9. mai.

Glimrende vertskap

Kristiansand kommune var et glimrende vertskap for samlingen. Deres gode folkehelsearbeid var synlig både i bybildet og løftet frem av ordfører Harald Furre, som åpnet konferansen 8. mai.

- Å ha en sunn og glad befolkning er det ultimate målt i politikken. 

Harald Furre, ordfører i Kristiansand

"Gutten som ikke ble dropout"

Styreleder i Sunne kommuner, Ildri Eidem Løvaas, la også vekt på betydningen av politisk mot i sin åpningstale, og fokuserte samtidig på at vi må kommunisere bedre og annerledes på folkehelsefeltet: 

- Vi må slutte å snakke så mye om det vi ikke vil ha, og fokusere mer på det vi vil ha. Vi vil ha tilhørighet, mestring og innenforskap. Da er det de ordene vi må bruke. 

Ildri Eidem Løvaas, styreleder i Sunne kommuner

Hun la også vekt på at vi i folkehelsearbeidet - særlig når det gjelder barn og unge - må flytte fokus fra reperasjon til forebygging og helsefremming: 

- Det er enkelt å se problemet når det oppstår, når en ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv eller har behov for psykisk helsehjelp. Historien til gutten som ikke ble dropout, eller jenta som ikke ble deprimert, er ikke like lett å få øye på. 

Men det er i de historiene nøkkelen til et godt folkehelsearbeid ligger. Der finner vi svaret på hvordan vi kan skape lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom.

Inspirerende fagkonferanse

Arne Klyve fra Bergensklinikkene, Turid Weisser fra SOS Barnebyer og psykologspesialist Siv Tonje Luneng (KoRus Sør) var blant innleggsholderne på konferansen. 

Konferansen var et godt faglig oppspill til Norges første møteplass for alle landets folkehelsekoordinatorer, som ble lansert 9. mai. Også her var fokuset på barn og unges psykiske helse. 

- Hvorfor setter vi så mange diagnoser på folk, og så få på samfunnet? 

Arne Klyve, samfunnsviter og seniorrådgiver i rusfeltet

Ingen nettverkssamling uten nettverking! 

I tillegg til konferanse og nasjonalt folkehelseforum, bestod samlingen av temagruppesamling og generalforsamling. Kvelden 8. mai inviterte vi også til nettverksmiddag på ærverdige Christiansten festning, med skalldyrsbord og mingling mellom folkevalgte og fagfolk. 

Det lokale bandet NINV, som blant annet har høstet anerkjennelse fra og varmet opp for Sondre Lerche, fremførte fire låter under middagen. Bandet, med vokalist Nina Ugland i spissen, frembragte gåsehud på de fleste, med låter som passet glimrende inn i nettverkskonferansens tematikk. 

NINV på Facebook

Kontinuitet i nettverkets styre

På samlingens andre dag ble det avholdt generalforsamling, hvor valg av nytt styre stod på agendaen. Valgkomiteen hadde i sin innstilling lagt vekt på kontinuitet i en spennende utviklingsfase for nettverket. 

Både styreleder Ildri Eidem Løvaas, nestleder Dina von Heimburg og styremedlem Marit N. Krogsæter ble gjenvalgt. Styremedlem Kjell Hjelle var ikke på valg, og fortsetter derfor også et år til. 

Som nytt medlem ble folkehelsekoordinator og leder for barne- og familiesenteret i Brønnøy, Sturla Ditlefsen, valgt. Ditlefsen har vært 1. vara til styret i forrige periode. 

Styremedlem Aud Hove hadde stilt plassen sin til disposisjon, og ble av styreleder takket for sin glimrende innsats de siste to årene. 

Nettverkets styre

Sees i Rana!

Neste år arrangeres nettverkssamlingen i Mo i Rana på vårparten. Rana kommune ble medlem av Sunne kommuner for halvannet år siden, og gleder seg til å være vertskap for vår årlige samling. 

Vi gleder oss også! 

Presentasjoner fra konferansen

Her finner du presentasjoner fra konferansen "Under ombygging" - Hvordan skaper vi lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom? 

📥Hvis_vi_virkelig_mente_folkehelse_og_forebygging_hva_gjorde_vi_da_Arne_Klyve__Bergensklinikkene

📥Individet_og_flokken_-_Hva_påvirker_unges_psykiske_helse_Siv_Tonje_Luneng__KoRUs-sør

📥Når_borgerne_blir_deltakere__Mia_Butler__Silkeborg_kommune__Danmark

📥Medvirkning_på_alvor._Rita_Galteland__Kristiansand_kommune

📥iKRS_-_app_til_innbyggerdialog._Lukas_Wedemeyer__Kristiansand_kommune

📥Våre_nye_barn._Turid_Weisser__SOS-Barnebyer

📥Health_and_wellbeing_for_all_-_the_Icelandic_approach._Dora_Gudmundsdottir__Helsedirektoratet__Island_

Tags: sunnekommuner, nettverkssamling, kristiansand, ungdom, psykisk helse, folkehelse